Om oss

Om oss

Pipeliner er en entreprenør som leverer kostnadseffektive løsninger for fornying av rør og rørsystemer, onshore og offshore.

Selskapet har siden etablering i 2005 utført arbeid på norsk sokkel,  siden 2013 gått inn i offentlig sektor innen drikkevann.

Pipeliner er medlem av SSTT, som jobber aktivt for at infrastrukturen for vannforsyningen i Norge blir bærekraftig på en slik måte at det utføres minimale forstyrrelser for miljø og omgivelser.

Pipeliner AS og United Pipeline Services AS har i en tid opperert som en enhet, og nå er fusjon vedtatt i begge selskapers generalforsamlinger. Fusjonen vil være fullført medio august.

Det er besluttet at selskapet vil videreføres under navnet Pipeliner AS og beholder organisasjons nummer 914 164 516 (tidligere United Pipeline Services AS).