Norges største strømperenoveringsprosjekt på drikkevann

Pipeliner ble i 2016 tildelt ca 2500 meter strømperenovering av drikkevannsledninger for Bergen kommune. Jobbene som er utført har gitt både kommunen og Pipeliner som entreprenør og utførende enormt mye verdifull erfaring og kompetanse.

Kontrakten og arbeidsomfanget som er definert av kommunen er delt inn i områdene Garnes, Furulien og Kverneviken.

Vannledningene som er rehabilitert ligger ofte vanskelig tilgjengelig med kompleks infrastruktur, og er ideelle for No-Dig metoder. Pipeliner har gjennomført deler av installasjonene fra kum slik at man unngår graving i sin helhet. Anboringene har blitt håndtert gravefritt der det har vært hensiktsmessig ifht tilstand på anboringen.

Pipeliner har vært totalentreprenør i prosjektet og hatt ansvaret for underleverandører som graveentreprenør og VA-rørleggere.

«Med metoden strømperenovering ser vi at kommunen får mulighet til å rehabilitere vesentlig mer av drikkevannsnettet til en lavere kostnad, mindre støy for nærmiljø og mer miljøvennlig enn ved konvensjonelle metoder som graving. Pipeliner og kommunen har sammen erfart mye på jobbene som er utført gjennom 2016, noe som gir en trygghet for oss som Byggherre og ledningseier. Vi ser frem til flere prosjekter på strømperenovering i 2017! « -Trym Trovik, Bergen kommune”

Prosjekt: Rehabilitering av vannledninger – del av rammeavtale

Kunde: Bergen kommune

Installasjonsperiode: 2016

Lengde: Totalt ca 2500 meter

Diameter: DN150-DN300