Offentlig

Enormt etterslep som kan løses

Gravefrie metoder for rehabilitering av rørledninger under bakken gir en betydelig gevinst både for miljø og kostnader. Pipeliners løsninger er egnet for rehabilitering av alle typer drikkevannsrør med diameter fra DN100 til DN1200. Og kan utføre oppdrag opp til 300 meter i en installasjon. Vi har løsninger som er både strukturelle og semi-strukturelle.

bærum

KOMMUNALE VANN-ANLEGG

Det kommunale vann- og avløpsnettet ble etablert på slutten av 1800-tallet og store deler av rørsystemene i våre største byer er modent for rehabilitering. Det kommunale investeringsbehovet i vann- og avløpsanlegg fram til 2040 er estimert til ca. 280 milliarder kr, hvorav 56 % er forbundet med kommunal vannforsyning og 44 % med den kommunale avløpstjenesten.(Kilde: Norsk Vann)

Gravefrie metoder for rehabilitering av rørledninger gir en betydelig gevinst både for miljøet og befolkningen, i tillegg til at det bidrar til reduserte kostnader for ledningseier. Pipeliners løsninger er egnet for rehabilitering av alle typer drikkevannsrør med diameter fra DN75 til DN1200. Vi har løsninger som er både strukturelle og semi-strukturelle, og krav til kvalitet på vertsrøret er liten. Pipeliner er leverandøruavhengig og anbefaler alltid det mest egnede produktet for å løse de utfordringer ledningseier har på sine rørsystemer.

Håper vi hører fra deg!

Bruk kontaktskjema