Kontakt

Pipeliner stiller alltid opp

Pipeliner AS

Administrasjon:

Kokstadveien 23
5257-Kokstad, Norge

Lager og verksted:

Hylkjeflaten 14
5109 Hylkje, Norge

Tel. +47 55 23 03 30

Epost.: post@pipeliner.no

Org.nr 914 164 516 MVA

Kontakt en av oss i Pipeliner

Karstein Norlund

Daglig leder

+47 476 41 528


Tor Heggernes

Salg og markedsføring

+47 941 11 120


John Tore Madsen

Operasjon

+47 957 08 892


Rolf Wingsternes

Teknisk og R&D

+47 455 02 330


Joanna Niec

Kvalitet og HMS

+47 486 56 167