Pipeliner AS fusjoner med United Pipeline Services AS og blir Pipeliner AS!

Tidligere i år meddelte vi at Pipeliner AS og United Pipeline Services AS ville operere som en enhet, selv om den formelle sammenslåingen ville ta noe tid. Status i dag er at fusjon er vedtatt i begge selskapers generalforsamlinger og fusjons papirer er sendt inn. Fusjonen vil dermed være fullført medio august.

Det er besluttet at selskapet vil videreføres under navnet Pipeliner AS og beholder organisasjons nummer 914 164 516 (tidligere United Pipeline Services AS).

Vi ser tilbake på noen måneders operasjon med selskapet fungerende som en enhet og er meget tilfreds med resultatet av å samle styrkene fra de to selskapene.

Vi ser frem til å videreføre begge selskapene sine produkter og tjenester og fortsette å bringe første klasses løsninger innenfor strømpefornying og laminering av rør og tanker. Vi ser nå frem til at hele samfunnet vender tilbake til en stadig mer normalisert hverdag og at aktiviteter som er utsatt kommer i gang igjen, vi er klar!

Med vennlig hilsen,

Henrik Meland Madsen

CEO

Pipeliner AS