Pipeliner deltok på Nordens største konferanse for gravefrie metoder.

Årskonferansen til SSTT 2015 ble i år holdt i Malmø 23-24 april.

Konferansen samler ledningseiere, rådgivende selskap og entreprenører til spennende dager der temaet er gravefrie metoder.
Blant innleggene under konferansen i år var styrt boring og forsterkning av betongrør, og renovering av vann og avløpsledninger.
Vi fikk et innblikk i gravefrie metoder benyttet i California, USA,  samt miljøpåvirkningen ved gravefrie metoder.
Avslutningsvis ble det fortalt om innovasjon, miljø og teknikk, samt muligheter for bruk av metoden i offshore sektoren.

SSTT, Scandinavian Society for Trenchless Technology, er et skandinavisk samarbeid som diskuterer og utvikler gravefrie teknikker.
Samarbeidet arbeider aktivt for en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling, der infrastrukturen vedlikeholdes og bygges ut med et
minimum a
v miljøbelastning og sjenanse for omgivelsene.

 

2015-03-11 16.19.16 HDR  2015-03-11 16.19.08 HDR