Pipeliner er valgt inn som nytt medlem i den Norske arbeidsgruppen til SSTT

I den landbaserte delen av Pipeliner fokuseres det på å finne de beste løsninger for fornying av drikkevannsledninger. Som relativt nye på kommunal sektor ønsker vi å lære, men også påvirke.

Og som en del av arbeidsgruppen har vi mulighet til akkurat det.

Pipeliner har fra flere år med kompliserte offshore prosjekter tilegnet seg teknikker og erfaring som vi nå benytter i kommunale prosjekter.

SSTT er møteplassen for informasjonsspredning mellom alle som arbeider med NoDig metoder. I SSTT drøftes fordeler og ulemper omkring nyanlegg, vedlikehold og fornyelse av anlegg. Så vel teknisk som økonomisk.
Gjennom vårt engasjement i den Norske arbeidsgruppen til SSTT vil vi jobbe aktivt for å fremme NoDig løsninger som metode.

Besøk www.sstt.no for mer informasjon

SSTT-Logo (1)