Privat

Private ledninger er huseiers ansvar

Mange huseiere tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er et kommunalt ansvar. Dette stemmer ikke. Huseier har selv et økonomisk ansvar dersom lekkasjer oppstår.

PRIVATE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER

Hvilket ansvar har private huseiere for vann- og avløpssystemet?

I Norge er det stort sett kommunene som har ansvar for drift og vedlikehold av det offentlige vann- og avløpssystemet. Kostnader forbundet med rehabilitering eller fornying av dette nettet dekkes derfor av kommunene. Oppstår det derimot en lekkasje i ledningsnettet som går fra det offentlige nettet og bort til huset, er dette normalt huseiers ansvar.

I noen tilfeller er det et felles ansvar for alle husstandene som er tilknyttet en privat fellesledning, eksempelvis i borettslag eller felleseier. I tilfeller der det oppstår lekkasje i den private stikkledningen fra fellesledningen og inn til huset, er det derimot den enkelte huseiers eget ansvar.

Hvordan oppdager man lekkasjer i sitt private rørsystem?

I mange tilfeller vil det være kommunale inspeksjoner som avdekker lekkasjer i private vann- og avløpssystemer. I slike tilfeller vil huseier få et pålegg fra kommunen om å utbedre lekkasjene, og huseier må da engasjere et firma som kan utføre jobben. Er det større lekkasjer kan lukt eller fuktighet gjøre at huseier mistenker en lekkasje, og bør da kontakte et rørfornyingsselskap for å få undersøkt ledningsnettet sitt.

Vannlekkasjer fører til at mye godt drikkevann forsvinner, og kan medføre fuktskader på både egen og andres eiendom. Kloakklekkasjer kan føre til betydelig forurensing/fare for sykdom, og må derfor stoppes raskt Ta gjerne kontakt med Pipeliner! Vi tilbyr rørfornying der avløpsledninger kan rehabiliteres uten behov for inngrep i omkringliggende infrastruktur som vei, hage eller bygningsmasse.

Rørfornying kan utføres på alle typer vann- og avløpsledninger
Rørfornying er raskt og kostnadseffektivt

Håper vi hører fra deg!

Bruk kontaktskjema

Ann-Christin Holmefjord

Salg-og markedsansvarlig

(+47) 957 02 844


John Tore Madsen

Teknisk leder

+47 957 08 892