Rehabilitering av drikkevannsledninger i Bærum kommune

Pipeliner har gjennomført første av i alt tre drikkevannsprosjekter for Bærum 15253616_10157699598410161_2157772161844770297_nkommune.

I sommer vant Pipeliner et anbud på totalt ca 800 meter strømperenovering av drikkevannsledninger for kommunen.

Første delprosjekt er nå gjennomført og ledningen er satt i drift igjen. Ledningen var en gammel støpejernsledning, totalt ca 300 meter med en rekke anboringer. Ledningen ligger i et tettbebygd boligstrøk ikke langt fra Sandvika i Bærum kommune.

Den eksisterende ledningen ble punktreparert ved to vannlekkasjer før installering av strømpe. 16 anboringer ble plugget og frest opp fra innsiden, samt en anboring ble gravd opp.

Selve installasjonen av strømpen ble gjennomført på under et døgn i ett strekk.

 

Prosjekt: Vannledning Bjørnsvikveien

Kunde: Bærum kommune

Installasjonsperiode: Oktober/ november 2016

Lengde: Totalt ca 300 meter som ett strekk

Diameter: DN 150

Forgreninger/ reparasjoner: 17 derav 16 ble frest opp fra innsiden og 1 gravd opp.