Spools

Spools

I tillegg til renovering av kommunale vannledninger er innerlining av rør i olje og gass sektoren ett av selskapets spesialområder. Industri som opererer i det maritime miljø opplever ofte store utfordringer med slitasje og korrosjon på sine rør og rørsystemer. Pipeliner har utviklet metoder for å redusere og forhindre slik degradering. Utskiftning av rørsystemer er både tidkrevende, kostbart og medfører ofte lang nedetid på aktuelle anlegg.

Dersom rørene er såpass dårlig at de ikke lenger tilfredsstiller krav til funksjonalitet, kan man også oppleve utfordringer med lang leveringstid på nye rør. Pipeliner tilbyr derfor innvendig korrosjonsbeskyttelse ved hjelp av et innvendig polyesterarmert epoxybelegg. Belegget forhindrer fremtidig korrosjon og mangedobler levetiden. Prosessen utføres på nye rør, blant annet i henhold til Norsok M501 System 3B og 7, og på eksisterende aldrende rør, blant annet i henhold til Equinors TR3016 Cold repairs.

Ved hjelp av vår metode vil man kunne forlenge levetiden på eksisterende rør og forhindre en kostbar utskifting. Rørmaterialet som behandles varierer fra karbonstål til Super Duplex og titan. Nye rørsystemer forbehandles i henhold til Norsok M501 innen montering av epoxyliner, mens gamle eksisterende rør forbehandles i henhold til en prosjektbasert vurdering. Arbeidet kan utføres i  Pipeliners lokaler i Bergen eller ved annen ønskelig lokasjon. Vårt utstyr er mobilt og tilpasset bruk på offshore lokasjoner. Forhold som væsketype, væskemengde og temperatur på mediet må hensyntas, og Pipeliner er markedsledende på denne type prosjekter i Norge.

Vi har operert i dette segmentet siden 2005 og selskapet har tilegnet seg utstrakt erfaring og kompetanse på området. Pipeliner har selskaper som Equinor, Apply og Aibel på kundelisten, og tilfredsstiller alle disse selskapenes strenge krav til kvalitet på prosjektene som leveres.

Håper vi hører fra deg!

Bruk kontaktskjema