Strømperenovering av DN100 vannledning i Åsnes kommune

Åsnes kommune i Hedmark fylke er en kommune med 7600 innbyggere. Kommunen ønsket å rehabilitere en 333 m DN100 vannledning og valgte strømperenovering som metode.

Pipeliner gjennomførte arbeidet på kun få dager og begrenset nattarbeid førte også til mindre støy for beboere.

Det var totalt 9 anboringer på strekket der det ble montert 6 hylser og 3 ble byttet i sin helhet.

I dimensjoner på DN100 egner metoden seg foreløpig kun på relativt rette strekk. Gravefrie anboringer kun ved enkelte delstrekk med god tilkomst.

”Dette er en vannledning som det har vært brudd og lekkasjer på gjennom årene. Vi valgte på grunn av dens beliggenhet, nær RV 2 og gjennom eksisterende boligområde strømpeføring i eksisterende vannledning.” Driftsleder Kjell Åge Nesmoen.

 

Detaljer om prosjektet

  • Prosjekt: Vannledning – Sundmoen
  • Kunde: Åsnes kommune
  • Installasjonsperiode: September 2016
  • Lengde: Totalt 333m, tre delstrekk
  • Diameter: DN100
  • Forgreninger/ reparasjoner: 9 anboringerherav 6 med hylse og 3 gravd opp
  • Utfordringer: Liten tid, liten dimensjon

14462990_10155565033793532_3536190140767083686_n