PRIVAT

Mange huseiere tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er et kommunalt ansvar. Dette stemmer ikke. Huseier har selv et økonomisk ansvar dersom lekkasjer oppstår.

OFFENTLIG

Pipeliners løsninger er egnet for rehabilitering av alle typer drikkevannsrør med diameter fra DN75 til DN1200. Vi har løsninger som er både strukturelle og semi-strukturelle.

INDUSTRI & OFFSHORE

Pipeliner har hatt offshoremarkedet som hovedfokus siden oppstarten og ligger i tet når det gjelder å utvikle produkter og metoder som er spesielt tilpasset oljeindustriens behov.

PIPELINER – RØRFORNYING

Å skifte rør som er utslitt, skadet eller blitt for gamle krever ofte vesentlige inngrep i terreng, bygninger eller konstruksjoner. Pipeliner anvender de mest avanserte metodene på markedet for å rehabilitere rørene i stedet for å skifte dem ut.

Resultatet blir like bra, men til en mye lavere kostnad, og med vesentlig mindre besvær for eier og brukere av rørene. Rehabiliteringsmetoden har vært godt kjent og benyttet på avløpsrør i inn og utland i mange år. Vi i Pipeliner har i tillegg utviklet teknologien og produktene videre, for å løse mer krevende oppgaver innen offshore, vannkraft industrien,  og kommunale drikkevannsledninger.