Spools

Pipeliner tilbyr korrosjonsbeskyttelse ved hjelp av et innvendig polyesterarmert epoxybelegg på Spools. Belegget forhindrer fremtidig korrosjon og mangedobler levetiden

OFFENTLIG

Pipeliners løsninger er egnet for rehabilitering av alle typer drikkevannsrør med diameter fra DN100 til DN1200. Vi har løsninger som er både strukturelle og semi-strukturelle.

INDUSTRI & OFFSHORE

Pipeliner har hatt offshoremarkedet som hovedfokus siden oppstarten og har utvikle produkter og metoder som er spesielt tilpasset industrielle behov.

PIPELINER – RØRFORNYING

Å skifte rør som er utslitt eller skadet krever ofte vesentlige inngrep i terreng, bygninger eller konstruksjoner. Pipeliner anvender de mest avanserte metodene på markedet for å rehabilitere rørene i stedet for å skifte dem ut. Resultatet blir like bra, men til en mye lavere kostnad, samt vesentlig mindre besvær for både eiere og brukere.

Rehabiliteringsmetoden har vært godt kjent og benyttet på rør i inn og utland i mange år. Vi i Pipeliner har i tillegg utviklet teknologien og produktene videre, for å løse mer krevende oppgaver innen offshore, vannkraft, og kommunale drikkevannsledninger.