top of page

OFFSHORE
ENERGI

REHABILITERING AV RØR OG TANKFORNYING

Pipeliner tilbyr en kostnadseffektiv løsning for rehabilitering av rør og tank offshore. Med omfattende erfaring i offshore-markedet og teknologier som er i samsvar med bransjestandarder, reduserer vi nedetid og kostnader. Vi tilbyr også prefabrikkerte isolasjonsspools og spesialutstyr for offshore-prosjekter, som sikrer sikkerhet og effektivitet.

plattform.png

REPERASJONER

ÅPENT DRENERINGSYSTEM / LQ REHABILITERING / BRANNVANN / BALLASTVANN / BORE & KUTTEAVFALL / RÅ OLJE / FLOTASJONSTANKER / BOREVÆSKEBEHOLDERE

LØSNING

RØRFORNYING / TANKFORNYING / SPOOLS / WRAPPING

heli deck.png

ANVENDELSER

ÅPENT AVLØP / BOENHETER / HELIKOPTERDEKK / STIGERØR OG KASSER​

ATEX-GODKJENT FRESEROBOT

EKSPLOSJONSSIKKER SONE 1 FRA DN 250 TIL DN 600​

Rørreparasjon og rehabilitering
bottom of page