top of page

OFFENTLIG
INFRASTRUKTUR

OFFSHORE ENERGI    >

OVERFLATE BEHANDLING >

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR >

INDUSTRIELL SEKTOR >

industry.png

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR

Referanser

01

Bergen kommune
REFERANSE

REHABILITERING

Prosjektnavn: Bergen kommune

Sted: Stemmeveien

Anvendelse: Rehabilitering av rør for drikkevann

Kategori: Full strukturell foring IBB16

Dimensjoner på rør/tanker, trykk og temperatur, etc:

DN550 og DN300, lengde 100 meter

I juni 2022 fullførte Pipeliner en full rehabilitering av 2 drikkevannsrør, DN550 og DN300, hver 100 meter lange, i Stemmeveien i Bergen.

De opprinnelige rørene var av grå støpejern og daterte tilbake til 1865. Disse rørene var plassert i et område med historisk betydning, bare meter unna Bergen statsarkiv, som huser en stor mengde dokumenter under bakken. Eventuell lekkasje i de opprinnelige rørene var uønsket.

Prosjektet ble utført ved bruk av vår nye fullstendig strukturelle drikkevannsforing fra IBG. Vi hadde eksperter fra produsenten involvert i installasjonen. Pipeliner er stolt over å ha fullført prosjektet som planlagt.

Bilde2.png
Bilde5.jpg

02

Oslo kommune
REFERANSER

REHABILITERING

Prosjektnavn: Oslo kommune

Sted: Eikenga

Anvendelse: Rehabilitering av rør for drikkevann

Kategori: Full strukturell foring IBB16

Dimensjoner på rør/tanker, trykk og temperatur, etc:

DN200, lengde 97 meter

I april 2023 fullførte Pipeliner en omfattende rehabilitering av et drikkevannsrør, DN200, med en lengde på 97 meter i Eikenga, Hasle-distriktet i Oslo. Formålet med prosjektet var å sikre vannforsyningen i området. Den eksisterende rørledningen hadde opplevd flere brudd, som påvirket virksomheter i nærheten.

Kommunens krav var å rehabilitere den 97 meter lange DN200 vannrørledningen ved hjelp av intern full strukturell foring i samsvar med NS-EN ISO 11295 Klasse A, med minimal graving.

Pipeliner er stolt over å ha gjennomført dette prosjektet som planlagt.

Bilde6.png
Bilde9.jpg

03

Kongsberg kommune
REFERANSER

REHABILITERING

Prosjektnavn: Kongsberg kommune

Sted: Gromsrudveien

Anvendelse: Rehabilitering av rør for drikkevann

Kategori: Tilbaketrekking av PE-rør ved hjelp av Die Draw-metoden

Dimensjoner på rør/tanker, trykk og temperatur, etc:

DN400, lengde 365 meter

Oppdraget ble utført som en underentreprise for klienten Implenia AS, og metoden ble brukt for å unngå unødvendig graving i den nye fylkesveien gjennom Kongsberg. Bakgrunnen for prosjektet var forekomsten av lekkasjer i den nylig lagte duktile vannrørledningen, som ble konstruert i forbindelse med etableringen av den nye veistrekningen.

Statens veivesen ønsket ikke å grave opp rørledningen for å lokalisere lekkasjene. Derfor ble en grøftefri metode med Die Draw valgt.

Implenia valgte denne metoden fordi rørleverandøren, Hallingplast, garanterte en levetid på minimum 100 år så lenge installasjon og behandling av de nye rørene ble utført i samsvar med regelverket. Pipeliner demonstrerte også at denne metoden ville gi størst indre diameter i røret etter installasjon.

Die Draw-metoden innebærer å trekke PE-røret gjennom en trakt, kjent som en Die. Derav navnet Die-Draw. Det tynne røret krymper med 10-12 prosent når det trekkes inn i vertsledningen ved hjelp av en vinsj. Når PE-røret er trukket gjennom vertsledningen, slippes trekkraften fra vinsjen, og PE-røret vil vende tilbake til omtrent sine opprinnelige dimensjoner. Dette resulterer i et tett passende rør inne i den eksisterende røret, som gir maksimal indre diameter og optimal strømningskapasitet.

Bilde10.jpg
Bilde11.jpg
bottom of page